Odczynniki

Charakterystyka i krótki opis gdzie kupić podstawowe odczynniki chemiczne.

Siarka  (Sulfur)
- Siarka była znana już w starożytności. Można ją ogólnie opisać jako jasnożółtą, kruchą substancję stałą, pozbawioną smaku i zapachu. Istnieją trzy odmiany alotropowe siarki: rombowa, jednoskośna i bezpostaciowa. Jak wskazują te nazwy, dwie pierwsze odmiany są krystaliczne. Najtrwalsza, a więc i najpospolitsza jest odmiana rombowa. Siarka jednoskośna jest trwała tylko w przedziale temperatury 96-119°C. W temperaturze 119°C topi się, a poniżej temp. 96°C szybko przekształca się w odmianę rombową.
Siarka bezpostaciowa, czyli plastyczna, powstaje w wyniku szybkiego oziębienia stopionej siarki, np. przez wlanie jej do zimnej wody. Siarka bezpostaciowa nie tworzy kryształów; jest to miękka, plastyczna masa. Utrzymanie siarki w takiej postaci jest trudne, gdyż stopniowo powraca do trwalszej postaci rombowej.

 

 

 

 

 

siarka Obecnie nie powinno być problemów z kupieniem tego pierwiastka chemicznego. Można go zdobyć w niektórych sklepach ogrodniczych, lecz może być trochę zanieczyszczona. Najlepszą jakość ma oczywiście siarka kupiona w sklepach chemicznych. Dawniej można było ją także zdobyć w aptekach.

I pozostaje jeszcze jedna kwestia: pospolicie nazywana siarką główka zapałki zawiera jedynie kilka procent tego pierwiastka i nie ma nic wspólnego z prawdziwą siarką.


saletra potasowa Saletra potasowa (saltpetre, potassium nitrate) - inaczej azotan(V) potasu - to sól o wzorze KNO3. Rozpuszcza się w  wodzie (w temperaturze 20° C - 31,6 g/100 cm3; w temperaturze 100° C - 246 g/100 cm3).

Azotan potasu występuje w przyrodzie w niewielkich ilościach w postaci minerału nitrokalitu w krajach o suchym, gorącym  klimacie, m. in. w Chinach i Indiach. Z tych państw była sprowadzana do Europy, czemu zawdzięcza nazwę "saletra indyjska"

Saletra potasowa jest bezbarwnym lub białym, krystalicznym ciałem stałym. Jej temperatura topnienia wynosi 334°C. Przy  ogrzaniu do 400°C rozkłada się na azotan(III) potasu i tlen:

 

 

 

saletra potasowa Saletra potasowa jest utleniaczem, dlatego ma zastosowanie w pirotechnice, niezbędna do naszych prac. Obecnie nie ma najmniejszego problemu z kupieniem saletry - używana jest do peklowania mięsa, dlatego można ją kupić w sklepie spożywczym. Trochę bardziej zanieczyszczoną można także znaleźć w sklepie ogrodniczym jako nawóz i oczywiście w sklepach chemicznych.

 

 

 

 


nadmanganian potasu Nadmanganian potasu(kalia) KMnO4: W warunkach standardowych jest ciałem stałym o gęstości 2,7 g/cm3. Nie jest higroskopijny (w przeciwieństwie do nadmanganianu sodu). Tworzy charakterystyczne niebiesko-fioletowe kryształki. Stosunkowo słabo rozpuszcza się w wodzie (w temp. 20 °C 6,4 g w 100 cm3). W temp. powyżej 230 °C rozkłada się.

 

 

 

 


nadmanganian potasu
Stosowany jest jako utleniacz w wielu reakcjach chemicznych.
Mieszanina nadmanganianu potasu z glicerolem ulega samozapłonowi. Zjawisko to wykorzystywane jest do rozpalania ognia w trudnych warunkach (np. w podręcznych zestawach ratunkowych) oraz do inicjacji termitu.

Nadmanganian potasu można nabyć w aptekach w postaci tabletek lub kryształków, do naszych celów należy go dokładnie rozdrobnić np. w młynku.
Saletra amonowa (ammonium nitrate):
nieorganiczny związek chemiczny sól kwasu azotowego i amoniaku. Saletra amonowa jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym. Jest higroskopijna. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie (w temperaturze pokojowej 214 g w 100 g H2O). Topi się w temperaturze 169°C. W temperaturze 210°C rozkłada się wybuchowo.

Dzięki swoim właściwościom azotan amonu jest składnikiem wielu materiałów wybuchowych takich jak ANFO, Amonale, amonity.

Podstawowym źródłem, z którego możemy nabyć saletrę amonową jest sklep ogrodniczy, większa kwiaciarnia lub giełda kwiatowa, ponieważ saletra amonowa jest nawozem sztucznym. Kupujcie tylko w postaci czystej, bez dodatków o oznaczeniu NH4NO3.

chloran potasu Chloran potasu KClO3 - W temperaturze pokojowej jest to bezbarwne ciało krystaliczne. Topi się w temperaturze 360 °C. W temperaturze powyżej 550°C rozkłada się na tlen i chlorek potasu. Związek ten ma silne własności utleniające. Stosowany jest do wyrobu zapałek oraz niektórych materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, a także do bielenia papieru i w lecznictwie.

Cena chloranu nie jest niska, a z kupieniem może być problem. Obecnie można go zakupić w sklepach internetowych, sklepach i hurtowniach chemicznych.


Pył aluminiowy (aluminium, glin): Możemy uzyskać go sami trąc jakiś aluminiowy przedmiot papierem ściernym lub szlifierką elektryczną. Używany jest w pirotechnice do zwiększania temperatury ognia m.in. w fotobłysku i termicie.
Można także nabyć taki pył w sklepach chemicznych i metalurgicznych pod nazwą srebrol.
pył aluminiowy


węgiel drzewny Węgiel drzewny (charcoal):
to lekka, czarna substancja wytwarzana z drewna w procesie suchej destylacji. Głównym składnikiem jest węgiel pierwiastkowy, zanieczyszczony popiołem i licznymi związkami organicznymi.

Ze zdobyciem węgla drzewnego nie powinno być problemów.. Kupimy go na każdej stacji benzynowej(węgiel do grilla). Nie należy go mylić z brykietem. Ostrzegam przed mieleniem węgla drzewnego w młynkach elektrycznych, gdyż węgiel może go uszkodzić.